mcare kjøper Bluefront AB


mcare kjøper Bluefront AB, leverandøren av Emrox-systemene.

Mcare kjøper 100% av aksjene i Bluefront AB, leverandøren av Emrox-systemene.
 
«Som selskap er vi avhengig av kontroll på våre interne systemer og for å kunne levere gode verdiøkende tjenester til våre partnere. Samtidig har vi tydelige vekstambisjoner i det nordiske markedet. Oppkjøpet av Bluefront AB løser begge disse behovene. På den ene siden får vi trygghet og ennå sterkere påvirkningskraft på systemutviklingen vi har behov for; på den andre siden gir Emrox-systemene oss en bredere portefølje av produkter vi kan tilby til våre partnere», sier Ole Petter Fiskum, CEO, mcare AS. «I Norge har vi lenge operert med en lisensieringsavtale der vi har kunne tilby Emrox som en del av vårt tilbud til våre kunder og våre kunders kunder. Denne transaksjonen gjør at vi nå kan tilby det samme på en trygg og sikker måte i alle de nordiske landene».
 
Bluefront AB er lokalisert i Stockholm og har 9 ansatte, og har fokus på drift og systemutvikling.
 
«Emrox er en bred ettermarkedsplattform med håndtering av mange type produkter mot mange verksteder og leveres i Norge, Sverige, Tyskland, Holland og England. Det er viktig å understreke at vi kommer til å opprettholde tilbudet til kundene på lik linje som i dag; det vil si at man kan benytte Emrox-plattformen uten å benytte mcares reparasjonstjenester, dersom kunden ønsker det. Selvfølgelig ønsker vi at Bluefronts kunder også skal benytte mcare på både reparasjons- og call center-tjenester, men mcare er en kundestyrt organisasjon og vi har tro på at kunden selv skal kunne ta de valgene som er riktig for seg og sin virksomhet. Derfor kommer denne endringen ikke til å påvirke noen av Bluefronts eksisterende kunder» sier Fiskum.
 
Med oppkjøpet vil mcare omfatte totalt 190 personer fordelt på Skarnes og Sandefjord i Norge, Malmö og Stockholm i Sverige, Hamburg, Tyskland og London, UK.