Hvorfor velge mcare?

mcare har som mål å være Skandinavias ledende partner på ettermarkedstjenester for produsenter, operatører, forhandlere, distributører og forsikringsselskap. Gjennom våre partneravtaler tilpasser vi vårt tjenestetilbud innen verkstedstjenester, logistikktjenester, kundesentertjenester, IT-support, device management, recommerce, system- og administrasjonstjenester som gjør at våre partnere kan fokusere på sine kjerneområder og være trygge på at deres kunder blir betjent på beste mulige måte i ettermarkedet.

Ta kontakt for å høre hvilke tjenester vi kan tilby deg som partner.

 

Kontakt oss her.

  •