mcare lanserer mretur til sine partnere

Velkommen til mcares recommerce-kalkulator

mreturSom partner av mcare gir vi dere muligheten til å tjene penger på ødelagte eller gamle terminaler. Kalkulatoren vil gi partnere muligheten til å få estimert verdi på telefoner i sanntid.

Målet er å tilby markedets beste betingelser samtidig med et så korrekt estimat som mulig.

Returkalkulatoren er kun tilgjengelig for kunder som har partneravtale med mcare, og minimum 20 enheter må registreres for å motta et estimat fra mcare.

Partnere som har avtale med mcare kan automatisk få tilgang til brukernavn og passord ved å registrere seg nederst på denne siden.

mcare ivaretar sikkerhet og miljøaspektet ved mretur

Vi vil fortsatt ivareta de sikkerhetsregler vi har rundt destruering og videresending av terminaler. Dette betyr at alle enheter som går til destruering ikke forlater Norge, men kildesorteres og sendes videre til Retura for miljøgjenvinning. Videre har vi mulighet til å foreta sikker sletting hos oss, og om det er ønskelig fra kunde utstedes et sertifikat pr IMEI som garanti.

  • Mest korrekte estimat i markedet

  • Kun for partnere med avtale

  • Sikkerhet ved sletting i Norge

  • Destruerte enheter kildesorteres og håndteres i Norge